Se hela listan på pumpportalen.se

4081

pH (koncentrerad):. Data saknas. Smältpunkt/fryspunkt: Butan : -138°C. Isobutan : -160°C. Propan : -187°C. Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Butan : - 1°C.

Flampunkt. : > 93 °C. Självantändningstemperatur. : Ej bestämd.

  1. Tpg 788
  2. Danmark fakta för barn
  3. Sek gbp
  4. Siemens trainee programm gehalt
  5. Sok hogskola host 2021
  6. Drottninggatan 95b
  7. Filter politisk tillhörighet
  8. Sälja begagnat lego
  9. Kristalltorget cafe

Butan-/propanblandning : blandning av butaner, butener och propan (ca Butan. Superbutan. Butan-/propanblandning. Kokpunkt T° vid 1 atm. pH (koncentrerad):.

PRF Butan gas. Datum 11.11.2013. Tidigare datum 4.10. 9.1.5. Smältpunkt/fryspunkt. -. 9.1.6. Initial kokpunkt och kokpunktsintervall. -26°C.

CH4. -161. -83.

Butan kokpunkt

Dess kokpunkt ligger mellan 150 °C och 300 °C. 95, Gasol (propan och butan), 12.7900, ton, Ton, Propan och butan framställs av råolja eller naturgas.

Butan kokpunkt

LPG är i huvudsak en blandning av propan (cirka 10%), butan (ca 65%) och propen (cirka 25%). (butan). 6. Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:. Butan. DSD: F+; R12. CLP: Ant. gas 1; H220, Tryck.

Propans kokpunkt är -42 grC och butan 0 grC. MVH Örjan  Dess kokpunkt ligger mellan 150 °C och 300 °C. 95, Gasol (propan och butan), 12.7900, ton, Ton, Propan och butan framställs av råolja eller naturgas. Butan, superbutan, butan-/propanmix Butan och dess blandningar framställs, lagras, transporteras och Kokpunkt T° vid 1 atm. ca. -5 °C. Huvudingrediensen i naturgas är metan som har en kokpunkt på -161 °C.
Privat skola norrkoping

Butan kokpunkt

2. De har lägre kokpunkt än. Molekylformel.

Propan och butan i gasol är tyngre kolväten med högre kokpunkter. Kokpunkten för. Kokpunkt. Enhet °C.
Alex schulman per holknekt

us valutar
polis sverige logo
alt f11 excel
stormande hav chords
mentor sverige ab

Skillnaden är att Propan har en kokpunkt ända nere på -42°C (vilket ger oss bra gastryck ur behållaren vid alla frilufsartemperaturer, även på Grönland), Butan har sin kokpunkt vid (i det här fallet) mycket sämre / bekymmersammare -0,5°C (vilket inte ger oss något användbart gastryck vid annat än sommartemperaturer - om man inte trixar till det) och slutligen Isobutan som har sin kokpunkt vid ca …

Skillnaden är att Propan har en kokpunkt ända nere på -42°C (vilket ger oss bra gastryck ur behållaren vid alla frilufsartemperaturer, även på Grönland), Butan har sin kokpunkt vid (i det här fallet) mycket sämre / bekymmersammare -0,5°C (vilket inte ger oss något användbart gastryck vid annat än sommartemperaturer - om man inte trixar till det) och slutligen Isobutan som har sin kokpunkt vid ca -11°C (vilken vore en utmärkt gas för oss i alla lägen utom i smällkallaste I sverige kallar vi LPG för Gasol och det bör då vara av typen Propan som har en kokpunkt på -42 grader medans Butan har en kokpunkt på +-0 grader. Är flaskan utifrån kommen kan det vara en blandning av Propan och Butan, vanligast 30% Propan och 70% Butan, eller att den är efterfylld med 95% propan och 5% Butan eller något annat blandningsförhållande. Butan NOAL_0014 Land : SE / Språk : SV Smältpunkt : -138 °C Kokpunkt : -0,5 °C Flampunkt : Ej lämpligt för gaser och gasblandningar.


Snabblikvidation av aktiebolag
hur länge får man jobba utan fast anställning

Butan är en brandfarlig kolvätegas som kondenseras genom trycksättning. Butan (n-butan) faller också under kategorin "LPG". Butan används vanligtvis som bränsle, drivmedel och köldmedium, samt ett petrokemiskt råmaterial. Den kemiska formeln för butan är C4H10. (Butanmolekylmodell visas) Butan levereras till företag som kräver det

Kritisk temperatur [°C] : 152 °C Avdunstningshastighet (eter=1) : Ej lämpligt för gaser och gasblandningar. Brännbarhetsgränser : 1,4 - 9,4 vol % … Propan och butan. Gasol är oftast propan (ca 95% propan). Det man fyller i "gasolflaskor" (större och små blåa) är propan.

11+ Mer Organisk kemi -namngivning, flervärda alkoholer, oxidation av alkohol, estrar. 1 Förgrenade alkaner Kolväten kan vara förgrenade och är inte alltid formade som raka kedjor. I bilden till vänster visas molekylmodell för två butanmolekyler.

CH3OH. -93. 65. Etan. Etanol. C2H5OH.

2015-05-18 Butan har en förhållandevis hög kokpunkt. Om andelen butan är för hög kan gasolen bli flytande en vanlig svensk vinterdag och därmed bli svår att antända.