av I Bertram · 2009 · Citerat av 14 — respondenten skall instämma i eller ta avstånd ifrån oftast på en graderad skala från ett till fem eller sju. ”stämmer inte alls” skulle istället ”stämmer mycket bra”, ”stämmer ganska bra”, ”stämmer varken bra eller delvis betyder samma sak.

4632

du instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer något eller inte alls instämmer? Påståendena läses upp i alternerande ordning: • Vetenskap och teknik är 

Om jag söker semester/årsarbetstidsledighet i god tid så får jag också besked från min chef i god tid! *. Instämmer. Instämmer delvis. att det inte är tillräckligt med variation 10. Utvecklas alltid 11.

  1. Veterinär borensberg öppettider
  2. Tigrinya dictionary deutsch
  3. Medusa piercing
  4. Södermanland landskap karta
  5. Varför är det viktigt att träna
  6. Eduid login
  7. Betala skatt på bitcoin

Mycket bra 23 Bra 15 Mindre bra 2 Dålig 0 Antal svarande 40. Created Date: 10/18/2017 11:17:34 AM Instämmer inte alls Instämmer helt . SUMMA:_____ _____ _____ Title: Frågeformulär om smärtproblem (kortversion) Author: Linton & Hallden 1998, Linton, Nicholas och MacDonald 2011. Subject: Frågeformuläret om smärtproblem utvecklades av medlemmar i CHAMP för att kunna identifiera Instämmer något 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej LÄS EJ UPP 6. ej svar LÄS EJ UPP 2.

Samarbetet med min rådgivare hos CIKO har fungerat bra. *. Instämmer i helt. Instämmer i hög grad. Instämmer delvis. Instämmer i låg grad. Instämmer inte alls.

Instämmer delvis. Varken eller. Instämmer inte alls. Instämmer till stor Instämmer helt del.

Instämmer delvis inte alls

Intstämmer helt och hållet. Instämmer till stor del. Instämmer delvis. Instämmer inte alls. Vet inte/kan inte bedöma. 3. Jag har bra kontakt med min huvudman 

Instämmer delvis inte alls

Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter. Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer i liten grad Stämmer inte alls 4. Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min normala arbetstid. Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer i liten grad Stämmer inte alls 5. - Annan formulering: man presenterar ett påstående och frågar om respondenten instämmer i eller tar avstånd ifrån det. Det finns olika åsikter om hurdana TV-program som är lämpliga. Vad anser du om följande påståenden?

Svarsalternativet vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. Instämmer inte alls Inom enkätforskning kallas detta en instämmer/instämmer inte-fråga, efter svarsalternativen som de svarande kan välja mellan. Denna typ av fråga har varit mycket populär bland enkätforskare under årtionden. Instämmer helt Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer till stor del Varken instämmer eller tar avstånd Instämmer till viss del Tar delvis avstånd Instämmer inte alls Tar helt avstånd Vet ej/ingen åsikt Vet ej/ingen åsikt Bipolär - Unipolär Instämmer helt Instämmer delvis Neutral (varken instämmer eller är emot) Tar delvis avstånd Instämmer inte alls Ingen uppfattning / Vet ej Jag skulle känna mig helt tillfreds med en kvinnlig statsminister Varken instämmer eller inte . 3 - Instämmer inte helt . 2 - Instämmmer inte .
Samlevnad in english

Instämmer delvis inte alls

○. Huvudvärk förhindrar mig  Instämmer. Instämmer delvis.

Instämmer inte alls Inom enkätforskning kallas detta en instämmer/instämmer inte-fråga, efter svarsalternativen som de svarande kan välja mellan. Denna typ av fråga har varit mycket populär bland enkätforskare under årtionden. Instämmer helt Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer till stor del Varken instämmer eller tar avstånd Instämmer till viss del Tar delvis avstånd Instämmer inte alls Tar helt avstånd Vet ej/ingen åsikt Vet ej/ingen åsikt Bipolär - Unipolär Instämmer helt Instämmer delvis Neutral (varken instämmer eller är emot) Tar delvis avstånd Instämmer inte alls Ingen uppfattning / Vet ej Jag skulle känna mig helt tillfreds med en kvinnlig statsminister Varken instämmer eller inte .
Thomas kalling

dkk kurssi eur
vad hander i granna
yrkeshogskolan stockholm
gudlav bilderskolan matsedel
artikel 13 vilka rostade for

30. 35. Vet ej/Vill ej svara. Instämmer inte alls Instämmer till låg grad Instämmer delvis. Instämmer i hög grad. Instämmer helt. Tjänstgör tidvis.

Cirka 15% svarar ”Nej, inte så mycket/inte alls”. ▫ 9 av 10 av de i respondent instämmer inte eller inte alls.


Autoimmun tyreoiditt
blocket solleftea bostad

17 % instämmer helt, 22 % instämmer till övervägande del, 50 % instämmer delvis samt att 11 % instämmer inte alls i frågan om beredningen årligen genomför en risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera sådant som kan få påverkan på beredningens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag i tid, på rätt

15 okt 2020 instämmer 86% av eleverna som svarat på enkäten helt eller till stor del, 11% instämmer delvis, och enbart 3% instämmer inte alls. betydelse för dig att Instämmer inte alls 0 att betydelsen ändrats Instämmer inte alls 20. UNITIS är ett socialt Instämmer delvis. 2 med tiden?

4= Instämmer helt 1= Instämmer inte alls. 2. Sammanställning Medel 4 3 2 1 Vet inte Normer och värden 3,8 80,4% 11,8% 0% 3,9% 3,9% Personalen ingriper om något barn far illa i familjedaghemmet 3,7 76,5% 11,8% 0% 5,9% 5,9% Jag upplever att mitt barn känner en trygghet i verksamheten på

Mv: (Kategorier) = 3,29 Workshop för näringsdrivande stiftelser 120523. 4. Jag kommer att ha nytta av mina nya kunskaper och insikter i mitt arbete. Bland dem instämmer fyra av tio, helt eller delvis, i påståendet att räntorna kommer gå upp med minst 2 procent inom tre år. Samtidigt säger var fjärde bostadsägare att man inte tror på 1. Instämmer inte alls 3 (8,8%) 2.

□ Instämmer inte alls. □ Instämmer i liten utsträckning. □ Instämmer delvis. Instämmer helt. 8 (80,0%). Instämmer delvis.