SUMMA RÖRELSEINTÄKTER. RÖRELSEKOSTNADER. Material och varor. 8 366 188,56. 100,0. 94 629 875,98. 100,0. 53 729 553,74 176,1. 4010 Inköp varor och material

8912

För att våra inköp ska vara hållbara är omvärldsbevakning och samarbete viktigt. Livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel; Elektriska och elektroniska produkter; Vi arbetar för att köpa in varor och tjänster med hållbarhetsmärkningar som ligger i linje med våra mål och ambitioner.

19 759. 0. 162. 4051 Kostnader - Deltagare Village.

  1. Kollektivavtal hotell och restaurang visita
  2. Argumenterande text om miljo
  3. Sala väsby vc
  4. Vad är attestering
  5. Maria smith realtor

Ett uttag från varulagret redovisas genom att ett konto i kontogrupp 14 krediteras och att ett konto i kontogrupp 40 till 45 debiteras. Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 4010 Inköp av kioskvaror -115 575 -294 210 4015 Inköp av förbrmtrl - kioskverksamhet -27 583 -44 744 4020 Inköp av golfartiklar 4025 Inköp av golfartiklar - klubbollar -185 346 -80 000 4026 Inköp av golfartiklar - tävlingsspel -16 042 -4 000 4030 Inköp av klubbdräkter -786 -2 400 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER. RÖRELSEKOSTNADER. Material och varor. 8 366 188,56.

4010 Inköp material och varor. 4110 Aktiviteter. 4140 VISMA Bokföringsprogram. 5010 Lokalhyra. 6570 Bankkostnader. 8999 Redovisat resultat. Räkenskapsår: 

4010 Inköp material och varor. -50 000.

4010 inköp material och varor

Istället bokför du inköp och försäljning med tillhörande moms på samma datum som betalning sker. Konto, Debet, Kredit. 3001 Försäljning, 10 000. 2611 Utgående 

4010 inköp material och varor

Inköp material och varor. 0,5. 5010.

Vi kommer ju inte fakturera detta material vidare till någon kund utan det är vårt material. 2021-04-15 · Inköp av varor från Sverige: 4010 Inköp av varor och material i Sverige för tillverkning och försäljning: Inköp av varor från EU-land 25% moms 4056 Inköp varor från EU 25% moms: Inköp av tjänster från EU-land 25% moms: 4535 Inköp av tjänster från EU 25% moms: Hyra för ett kontor: 5010 Lokalhyra I vissa bokföringsprogram finns bara konto 5410 och det går lika bra. Konto 4010 - Inköp material och varor (direkt kostnad) bör inte användas i detta sammanhang då det i första hand är tänkt för material som ska användas i produktionen av andra varor som du sedan säljer. Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor -9 609,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -9 609,00 Bruttovinst 732 391,00 Övriga externa kostnader 5020 El kostnader -25 314,67 5193 Fastighetskötsel och förvaltning -62 689,66 5420 Programvaror -8 874,00 6100 Administrationskostnader -52 447,48 6211 Fast telefoni -9 874,00 4010 Inköp material och varor debit 9615kr 1912 Bankgiro kredit 9615kr 4599 justering omvänd moms kredit 9615kr 4515 inköp varor eu 25% debit 9615kr 2614 utg. moms omvänds skatteskyldighet 25% kredit 2403kr 2645 ingående moms utland debit 2403kr So far so good. 4010 Inköp material och varor 14 400,00 2641 Ingående moms 3 600,00 2 100101 Amortering 1920 Bank, PlusGiro 10 000,00 2350 Reverslån 10 000,00 3 100101 Lev.skuld betalas 1920 Bank, PlusGiro 8 000,00 2440 Leverantörsskulder 8 000,00 4 100101 Varuförsäljning 3051 Försäljn varor 25% sv 27 000,00 2611 Utg moms försäljning/uttag 25% 6 750,00 MRO-material = Underhålls-, reparations- och driftsvaror (Eng: Maintenance, Repair and Operations) är typiskt indirekt material och består av inköp som är nödvändiga för att hålla igång organisationen (Van Weele, 2010/2012). Exempel är kontorsmateriel, rengöringsmedel, underhållsprodukter och reservdelar (ibid.).
Advokatfirman delphi göteborg

4010 inköp material och varor

Jag såg att du sysslade med sömnad och då bör sömnadsmaterial bokföras inom denna kontogrupp. I Bokio kan du använda bokföringsmallen "Inköp varor momsfri". Bokningen kommer då debitera konto 4010 - Inköp material och varor. Vill du använda ett annat konto kan du antingen bokföra manuellt eller redigera bort momsen i förhandsgranskningssteget. Allt material du köper in som sen säljs vidare till kunderna bokför du på 4010.

Använd bokföringsmallen "Inköp Förbrukningsmaterial". Reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpas vid inköp av varor från en utländsk företagare i Sverige som valt att inte vara skattskyldig för försäljning till momsregistrerade köpare i Sverige (viss omsättning av varor är undantagen från denna regel), vid inköp av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt, vid inköp av investeringsguld när säljaren är frivilligt skattskyldig för omsättningen och vid inköp av gas genom distributionsnätet I Bokio kan du använda bokföringsmallen "Inköp varor momsfri". Bokningen kommer då debitera konto 4010 - Inköp material och varor. Vill du använda ett annat konto kan du antingen bokföra manuellt eller redigera bort momsen i förhandsgranskningssteget.
Tekniska nämndhuset ritningar

kriminalitet i malmö statistik
vattenstånd stockholm skärgård
demokratiska skyldigheter i sverige
spindeln och sköldpaddan
uppdrag som tillstandsansvarig vid heta arbeten
kongsberg gruppen
huvudkontor arbetsförmedlingen

2021-04-15

Handelsvaror. 4010 Inköp av varor och material.


Vem har ringt mig eniro
ciel

0,0 %. S:a Rörelseintäkter. 86 725,00. 31 000,00. 279,8 %. Direkta kostnader. 4010. Inköp material och varor. -1 483,00. -2 000,00. 74,1 %. 4013. Mötesförtäring.

28927. 25000. 40XX Inköp Pass, diplom och kort.

E-post * * JA, 3310 Försäljning 3231 Försäljning med omvänd byggmoms 4010 Inköp material och varor 5010 Lokalhyra 5410 Förbrukningsinventarier 5460 Förbrukningmaterial 6110 Kontorsmateria . Omvänd skattskyldighet inom bygg- och skrotbransch. Vid försäljning av byggtjänster mellan företag inom byggsektorn gäller omvänd

1 000.

Material och varor. 4010 Inköp material och varor. 0,00. 0,0. Rörelsens kostnader: 4010 inköp material och varor -330,000.000kr 4990 Lagerförändring -305,000.000kr. Bruttovinst 390-330-305 = -245Mkr 4010 Inköp materiel och varor.