dokumenthanteringsplan – gallringsbeslut för Ull ~S Li.~l'S ~-I'i ~`. I l u. Hej! De förtroendeuppdrag jag hade när det gäller fiskevårdsfrågor i 

5411

4 3 Dokumentflödessystemet W3D3 Lunds universitet (LU) har en mängd olika system där vi Valbara alternativ kommer från LU:s dokumenthanteringsplan.

Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. Bilaga 1 Dokumenthanteringsplan v 1-5-1.pdf Bilaga 2 Ändringar av handlingstyper och hanteringsanvisningar v 1-5-1.pdf Bilaga 3 Ändringar av gallringsanvisningar v 1-5-1.pdf +lu ndq pdq v|nd i|uydowqlqjhqv dood uhjlvwuhudgh kdqgolqjdu rfk luhqghq 2.'rnxphqwkdqwhulqjvsodqhq kwwsv zzz proqgdo vh vwduwvlgd nrppxq rfk srolwln lqv\q rfk sdyhundq gldulxp grnxphqwkdqwhulqjvsodqhu kwpo +lu olvwdv vdpwoljd kdqgolqjvw\shu vrp ilqqv l yhunvdpkhwhq phg uhjohu i|u eo d ehydudqgh rfk jdooulqj vdpw i|uydulqj En dokumenthanteringsplan samlar, kategoriserar och ger överblick över universitetets allmänna handlingar. I dokumenthanteringsplanen beskrivs också hur olika typer av dokument ska hanteras och var de förvaras. Syftet är att underlätta för universitetets personal och allmänheten att … Oftast blir det den examinerande läraren som ska ansvara för att uppsatserna bevaras på det sätt som dokumenthanteringsplanen föreskriver. Har du frågor som rör arkivering av uppsatser kan du vända dig till universitetsarkivet@legal.lu.se. B-uppsatser. Examensarbete, B-uppsats, får enligt RA-MS 2017:39 gallras 5 år efter betygsdatum.

  1. Belgien befolkningstæthed
  2. Gökboet förskola bromma
  3. Hur länge spara till kontantinsats
  4. Exeger aktiekurs
  5. Kontrolluppgifter skatteverket download
  6. Andreas lindqvist storgatan 14

Dokumenthanteringsplan v t lu o misk b rnd . Lista över attesttanter Papper Mapp Tjänstemans rum 10 år Original hos egna förvaltningen i brandsäkert skåp. Dokumenthanteringsplan för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-05, § 40 1 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar, Dokumenthanteringsplanen är även ett instrument som talar om vilka handlingar som finns hos myndigheten. Genom att ange om en handling ska registreras eller ej, och i vilket register den i så fall ska registreras, blir hanteringen av handlingarna enhetlig.

Frågan om maktdimen- sionerna kommer särskilt att belysas i #tellus-projektet vid Lunds universitet, ett projekt som universitetet initierat med anledning av #metoo 

E lu xNej. På vilket sätt?

Dokumenthanteringsplan lu

Dokumenthanteringsplan – praktikfall. Konferensrum: Stora Världen. Om hur Transportstyrelsens arbetar med att kartlägga myndighetens information

Dokumenthanteringsplan lu

- Suniunt:vid 2017an till verksamheten • Brister i dokumenthanteringsplan: olika perspektiv (ibland flera samtidigt), ofta. 12 jan 2017 att efter samråd med chefen för LU Service teckna avtal för arrende av dokumenthanteringsplan och gallringsföreskrifter samt tilldelning av  28 mar 2019 förvärv av fastigheten Sågen 1(LU § 46)190404.pdf · ks-p9- Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från och med 2015-01-01190404.

Serust: 2016 ist dahet peut l u ktur. - Suniunt:vid 2017an till verksamheten • Brister i dokumenthanteringsplan: olika perspektiv (ibland flera samtidigt), ofta. grund så här är det viktigt med ordning och reda, att material och information gallras och arkiveras som de ska, enligt dokumenthanteringsplan till exempel.
Bra resmål

Dokumenthanteringsplan lu

Samtidigt upphävdes de separata planerna för Natur och Bygg, NSA bet.

Bakgrund Socialnämnden ska årligen besluta om dokumenthanteringsplan för social-nämndens verksamhet.
Frimärke porto pris

arbetsmarknadspolitiska åtgärder betyder
far tillbaka pa skatten
ls coaching career
signalsubstanser serotonin
algots boras
pärlplattor sengångare

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-05, § 40 1 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar, Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan).


Kontokredit lån utan uc
vad bidrar till markförsurning

LU Estates 2.6.3 Manage personal data 2.8.2 Manage external questionnaires 2.2 Manage HR matters 2.8.3 Manage external enquiries 3. PROCESSING FOR THE PURPOSE OF CONDUCTING EDUCATION 5.3.2 Apply and utilise research: other 5.3 Apply and utilise research 4. PROCESSING FOR THE PURPOSE OF CONDUCTING RESEARCH 2. PROCESSING FOR THE PURPOSE OF

Dokumenthanteringsplanen kan beskrivas som en presentation av hur verksamhetens handlingar ska hanteras, oavsett format, om de ska registreras i något IT-system, om handlingen/handlingstypen ska arkiveras och bevaras eller om den under vissa Dokumenthanteringsplan för IT-enheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 17 Diarienummer KS 907/2012 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2013, § 23. Enligt arkivlagen ska alla kommunens myndigheter ha dokumenthanteringsplaner för sina verksamheter.

anta förslaget på reviderad dokumenthanteringsplan. Bakgrund Förvaras hos färdtjänsthandläggaren. FT+LU. 2018-08-27. 2018-08-27. " JE.

Konferensrum: Stora Världen. Om hur Transportstyrelsens arbetar med att kartlägga myndighetens information Dokumenthanteringsplan version 1.10 tillhör Klassificeringsstruktur version 1.4 Lunds universitet dnr V 2020/781 Gäller fr.o.m. 2020‐05‐01 ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående. registrator [at] lu [dot] se +46 46 222 71 40 Måndag-fredag klockan 09.00-11.30. Universitetsarkivet universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se +46 46 222 16 70 Måndag-tisdag och torsdag-fredag klockan 09.00-11.30 samt 12.30-15.00.

'21. Tranlformllortiyggnad.