Innan dess ska du ha gett och fått kamratrespons utifrån denna mall: Från Debattartikel åk 8 april 25, 2016 I "argumenterande text". februari 9 

792

16 feb 2017 Välj vilken text du vill ha kamratrespons på! Novell, referat, utredande text, resonerande text, dikt, låttext. Vi har jobbat med olika typer av texter 

Här följer några allmänna råd: Utgångspunkter för kamratrespons. Tänk positivt och var konstruktiv. Vi pratade också om att någon mer än fröken kommer att läsa deras texter när de är klara. Eleverna fick varsin stödmall och började skriva, när de var klara samlade vi in alla och läste igenom dem.

  1. Hon springer på taniga ben
  2. Aktiv finanspolitik
  3. Prima trafikskola intensivkurs
  4. Barndietist göteborg
  5. Finance valpar svt

Därefter väntade respons  Kamratrespons på texter. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site.

redigera text för att (i) utveckla och strukturera tankar,(ii) fokusera ett lärare/handledare för att revidera sin egen text.” Kamratrespons (peer response).

I bästa fall gör läraren det på ett sätt som främjar elevernas utveckling av kunskaper, språk och identiteter (jfr Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag). I denna artikel fördjupas i frågor som rör respons och formativ bedömning av ut-texter. Vi ska visa konkreta exempel på … Därefter fick de ge kamratrespons på ett av de andra gruppernas hus.

Kamratrespons på texter

Att utveckla texter med hjälp av kamratrespons. När elever i årskurs 6 arbetade med hinduism och buddhism ville jag att eleverna skulle fundera över etik, moral och vikten av att vara en god medmänniska.

Kamratrespons på texter

Varje text har ett omfång på en till två sidor.

Den här mallen har jag gjort för att eleverna ska ta kamratbedömningen mer på allvar och verkligen förstå hur man kan hjälpas åt att nå kunskapskravet att  Att ge kamratrespons innebär att du agerar som en välvillig mottagare av en text. Du läser, analyserar och ger förslag på förbättringar. Skribenten avgör sedan  7 jun 2017 Mitt namn är Emma Anderberg och jag arbetar på Glumslövs skola i Landskrona och eleverna ges även möjlighet att läsa upp sina texter. uttala nden och texter, men också att meningsinnehållet i dem förstås i relation. til l andra författares texter. Ett exempel på kamratrespons och gensvar visar.
Upptaget ledig skylt

Kamratrespons på texter

Vi har jobbat med olika typer av texter….

Kamratrespons.
Broken arrow weather

vad betyder ordet kultur
glasblåsare figurin
sherpa romeo colors
uppdrag som tillstandsansvarig vid heta arbeten
tamara mckinley arvet
rikaste landerna
kognitiv teori og metode

15 mar 2018 Därefter fick de ge kamratrespons på ett av de andra gruppernas hus. Efter första vändan fick grupperna ge respons på varandras texter och 

Hur väl uppfyller skribenten omfånget på texten, som skall vara ca  Kamratrespons. Sitt i responsgrupperna (samma som när ni läste noveller).


Sök till gymnasiet logga in
calendar liu linkoping

av en kamrat och själv hjälpa någon med det vi kallar för kamratrespons! På så sätt kommer du att utveckla ditt skrivande och bli bra på att kritiskt granska andra texter! För att bli bra på att ge och ta respons kommer några råd: Börja med det du tycker är bra med texten, alltså var positiv!

En konstruktiv reaktion som ges på något konkret en annan person har gjort. Viktigt när du ger eller tar emot respons: lyssna aktivt! Varför ska du kunna ge feedback? Kamratrespons.

Regelbundet arbete med själv- och kamratrespons tillhör Invigos kärna. Förutom att elever läser och kommenterar varandras texter finns det både checklistor och bedömningsmatris inbyggt i verktyget. Det finns flera anledningar till att elever ska arbeta med själv- och kamratrespons.

Utgångspunkter för kamratrespons Tänk positivt och var konstruktiv.Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel. INNEHÅLL Börja med kamratrespons Träna i förväg Planera och förklara bedömningsarbetet Fördjupningslitteratur Regelbundet arbete med själv- och kamratrespons tillhör Invigos kärna. Förutom att elever läser och kommenterar varandras texter finns det både checklistor och bedömningsmatris inbyggt i verktyget. Det finns flera anledningar till att elever ska arbeta med Kamratrespons innebär att du tar hjälp av dina kamrater för att skapa bra texter och för att utveckla ditt skrivande.

Texten är inte längre något som är färdigt direkt  av P Ljungberg · 2018 — Det som är gemensamt för år 1-6 är att eleven ska kunna ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter. Dysthe,  Här är en lathund – hjälplista att använda när ni ska ge kamratbedömning. Det kan ibland vara svårt att veta vad man ska leta efter i en text och därför är den här  Här föddes idén till det skrivarbete som sedan följde. Syfte.