Naturkunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c 

8429

Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 1 eller A1 med undantag för Historia A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2). ) Urval. Betyg 47%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 20%. (Fr.o.m. ht12) Kommer Jag in? Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen

Områdes- behörighet. Behörighets- kurser. 5 nov 2018 Vi frågade UHR som svarade att områdesbehörigheter kommer tas bort och ersättas av särskilda behörigheter från och med den 1 januari  *Biologi 1+Fysik 1a (eller Fysik 1b1+1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b eller. Naturkunskap 1a1 +1a2.

  1. Hunddagis nära ystad
  2. Slottsskogen djurpark karta
  3. Dåliga egenskaper exempel
  4. 9 chf in dkk
  5. Novalis gymnasiet kalendarium
  6. Pms få hjälp med kbt

Utbildningssidan är en av Nordens största sidor där du kan hitta och jämföra skolor samt tusentals olika utbildningar & kurser. Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A 1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b (1a1+1a2) Samhällskunskap 1b (1a1+1a2) Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Moderna språk - aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Agronom Arkitek Fysioterapeut (f d Sjukgymnast) - Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) Grundläggande behörighet : Områdesbehörighet 1: Historia A; Samhällskunskap A; Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng; Filosofi A - 0,25 meritpoäng; Historia B - 0,5 meritpoäng; Historia C - 0,5 meritpoäng hetskrav än de som framgår av områdesbehörigheterna. 1 UHR ska dels kart - lägga de utbildningar som ställer sådana lägre krav som lärosätena beslutar om själva. Dels ska myndigheten kartlägga utbildningar som ställer krav som går utöver områdesbehörigheterna, något som lärosätena behöver tillstånd av UHR för att få ställa.

de områdesbehörigheter som gäller i bilaga 1, avdelning A. I bilaga 1, avdelning B, anges de områdesbehörigheter som gäller äldre gymna-sieformer. Den sökande ska ha fått lägst betyget godkänd på de kurser på gymnasieskolans program och inom gymnasial vuxenutbildning som anges i områdesbehörigheterna.

2012. Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A1. Behörighetskurser.

Områdesbehörighet 1

1 (11) Uppdaterad 2013-02-20 Meritpoäng för områdeskurser Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började gälla 1994, hittar dina kurser i mittenspalten för varje områdesbehörighet.

Områdesbehörighet 1

(antal).

Obligatorisk webbregistrering görs 4 - 10 januari 2021. För att behålla och ta din plats på juristprogrammet i anspråk måste du webbregistrera dig mellan 4 och 10 januari 2021 på kurserna som ingår i termin 1: Juridisk introduktionskurs, Europarätt och Statsrätt.
Bankgiro betalning samma dag

Områdesbehörighet 1

Gäller för den som genomgått utbildning enligt de ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 Områdesbehörighet 6 inkluderar 100p Svenska 1 100p Svenska 2 100p Svenska 3 100p Samhäll 1b 100p Matte 1c 100p Matte 3c 100p Engelska 5 100p Behörighetskrav: Områdesbehörighet A1 (Historia 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller områdesbehörighet 1 (Historia A, Samhällskunskap A). ). Motsvarandebedömning kan gö Behörighet. Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). 1. Har blivit förvirrad över de olika områdesbehörigheterna. För audionom-programmet ska man ha särskild behörighet i Område A14 eller 16.

Ansökan senast 15 april för höstterminen.. Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi Ansökan sker senast den 15 april eller den 15 oktober och görs via webben på Antagning.se.Urvalet baseras på högskoleprov och betyg.
Ackord

skype exchange integration error
karpaltunnelsyndrom sjukskrivning efter operation
skatteexpert stockholm
vad menas med akut njursvikt
höger hands regeln
timberland berg schoenen
naprapater anslutna till försäkringskassan

Kursens mål (1-10) examineras med en skriftlig salstentamen 6 hp (U-VG) och en dugga 1,5 hp (U-G). Arbetsformer Föreläsningar och räkneövningar. Betyg Som betygsskala används U - VG. Förkunskapskrav Områdesbehörighet 4 eller motsvarande kunskaper Övrigt Maximalt fem tentamenstillfällen. Ämnestillhörighet: Nationalekonomi Ämnesgrupp:

Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2. – Naturkunskap 2 (Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a eller 1b1 + 1b2).


Mi samtal exempel
egenutgivning barnbok

Ansökan sker senast den 15 april eller den 15 oktober och görs via webben på Antagning.se.Urvalet baseras på högskoleprov och betyg. Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet till juristutbildningen. För att kunna antas måste du ha studerat Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A

Moderna språk steg 3. Nr 3. Ma 3, Nk 2, Sh 1b. Arkitekt, Agronom, Landskaparkitekt.

1. Moderna språk, Max 1.5 poäng. 2. Engelska. Max 1.0 poäng. 3. Matematik, Max 1.5 poäng utbildning man söker. Visa examen och områdesbehörigheter 

1 UHR ska dels kart - lägga de utbildningar som ställer sådana lägre krav som lärosätena beslutar om själva. Dels ska myndigheten kartlägga utbildningar som ställer krav som går utöver områdesbehörigheterna, något som … Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A eller Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2.

Områdesbehörighet 1/A1 till yrkesutbildning inom humaniora/teologi (SV B, Hist A, Samh A). För den som  Grundläggande behörighet + Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 1  Områdesbehörigheter med behörighetsgivande kurser och meritkurser ska Utbildning som leder till lärarexamen: områdesbehörighet 1, 2, 6, 13, 16, 17. behörighet +Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (​områdesbehörighet A1).Eller:Historia A, Samhällskunskap A (​områdesbehörighet 1).