Två av de vanligaste metoderna för källhänvisning är Harvard och Oxford. Kom ihåg att varje källa man hänvisar till i texten ska finnas med i 

4912

Redovisningen av dina källor sker på två sett. Dels genom att hänvisa i den löpande texten och dels i form av en källförteckning eller referenslista som återfinns i 

Referera till olika källor Harvard. Referera till olika källor Används flera verk av samma författare är det bra att även uppge titeln på bok/tidskrift Ett referenssystem innehåller rekommendationer för hur man ska ange källor på ett standardiserat sätt. Harvard, APA och Oxford är exempel på sådana referenssystem. Olika vetenskapliga discipliner använder olika referenssystem. Inom ekonomiska vetenskaper och samhällsvetenskaper är Harvardsystemet allmänt förekommande.

  1. Under site
  2. Var finns lingon
  3. Sorb boll

Du bör även inhämta den refererade personens godkännande. I texten skriver du… I referenslistan, som måste finnas med i slutet av dokumentet, anges den bibliografiska referensen under samma siffra som i texten. Källorna i referenslistan ställs upp i nummerordning och inte i alfabetisk ordning. Om du refererar till flera källor på samma ställe i texten så används bindestreck mellan siffror som är inkluderade (2-5). Harvard är inte en enhetlig standard, det finns olika variationer. Variationerna ligger i t.ex. hur skiljetecken används, hur sidangivelse anges eller i bruket av versaler.

Muntliga källor redovisar du enligt informatik och medias guide till Harvardsystemet i fotnoter samt under rubrik muntliga källor i källförteckningen. Hur du ska skriva referenserna beror såväl på typ av dokument som på typ av medium.

EU:s uppbyggnad  14 sep 2014 Överst ser ni hantera källor så klicka där. Här ser ni två listor en till höger och en till vänster förmodligen är båda tomma. Refernser.

Flera källor harvard

använda flera källor och förhålla dig kritiskt och självständigt kring till dessa. Enligt Harvardsystemet anges källan inom parentes och enligt Oxfordsystemet 

Flera källor harvard

För till exempel dagstidningsartiklar anges också månad och dag. När inget år kan lokaliseras, skriver du förkortningen u.å. (utan år) på dess plats. Efternamn, A. (år). Titel. Källa… Det slogs flera temperaturrekord i norra Sverige torsdagen den 10 september. Höga flöden i Norrbotten 12 Maj 2015 13:07 SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Sangisälven samt biflöden till Råneälven i Norrbottens län.

Några stilar som används är Harvard, IEEE, Oxford och APA. Hör med din  Harvardsystemet användes vid Harvard University första gången 1881. Det finns två syften med att i fotnonter ange belägg och hänvisa till källor m.m.. Det ena ”Parentes (Harvard) Harvard är inte en enhetlig stil utan det finns flera snarlika  Redovisningen av dina källor sker på två sett.
Grupo telegram herbalife

Flera källor harvard

Referenssystemet Harvard Publicerad den 8 december, 2016 3 januari, 2017 av omkallkritik När man använde rsig av referenssystemet Harvard skriver man sina källor i texten. Om du vill referera till flera dokument eller verk från samma källa löpande i texten, bör du skilja dem åt så att läsaren vet vilken specifik text du hänvisar till. Denna situation kan t.ex. uppstå om du är inne på en myndighets eller institutions hemsida, och du hittar flera artiklar eller publikationer som du Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås.

OM DIN KÄLLA HÄNVISAR TILL ANDRA KÄLLOR? Använd referenssystemen Oxford, Chicago, Harvard eller APA 6. - Motivera  På Vuxenutbildningen i Kristianstad brukar vi använda oss av Harvard-systemet för att ange källor.
Waystream holding ab annual report

mvc falkenberg kontakt
https secure vinci se intranet
atradius kredittforsikring
preskriptionslagen proposition
ykb fragor buss

Källorna, och noggrannhet med källhänvisningar, är därmed ett enkelt sätt att göra ett bra första intryck på en läsare som är väl insatt i ämnet. Om det intrycket består eller ej beror naturligtvis på vad man sedan gjort av materialet. För den som är van att referera, och som har en god överblick över sitt

- mellan år om du har flera dokument av samma författare: (Zimmerman 2008, 201 8) - mellan författarnamn om de är fler än två: (Stern, Kalech & Felner 2012) ; (semikolon) används: - mellan författar namn (huvuduppslag) när du anger flera källor samtidigt: (Kellum 2011; Belanger 2012; Mery 2012) & (et-tecknet) används: Hit räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar. Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna inte finnas med i referenslistan utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns.


Stockholm universitet mina studier
japan spelling bee 2021 winner

Lathund: Referera till källor med olika författare Författare I parentes I löpande text I källförteckning En författare (Dahlberg 19971) Dahlberg (1997) påpekar att… Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. Två författare (Repstad & Nilsson 2007) Repstad och Nilsson (2007) menar

Om det intrycket består eller ej beror naturligtvis på vad man sedan gjort av materialet.

Harvardsystemet anger källhänvisningar med författarnamn och utgivningsår, medan denna mall presenteras exempel på hur olika typer av källor redovisas i PM och uppsatser. När en bok har flera författare anges dessa efter varandra.

eller a.a. rekommenderas inte längre vid hänvisning till samma källa flera gånger i följd i samma stycke. Detta för att öka tydligheten i texten och minska risken för sammanblandning av olika källor.

• Användning av ibid. eller a.a. rekommenderas inte längre vid hänvisning till samma källa flera gånger i följd i samma stycke. Detta för att öka tydligheten i texten och minska risken för sammanblandning av olika källor.