Anställningsförhållandet: Inledning till den individuella arbetsrätten (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 5 butiker 

4229

Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar: 1) den kollektiva arbetsrätten, 2) regler om arbetstagarinflytande, 3) anställningsförhållandets rätt, 4) arbetsmiljörätten samt 5) arbetsmarknadsreglering. [1] Andra sätt att dela in arbetsrätten på förekommer dock. [2]

Se vidare bibliografin nedan. Företag/ organisation: Juridiska fakulteten, Uppsala universitet : Typ av organisation: Forskningsinstitution Individuell studiehandledning erbjuds de ungdomar från målgruppen som behöver stöd i sina studier. Studiehandledningen består av träffar veckovis som följer samma tidsperiod som en skoltermin. Varje deltagare tilldelas en mentor/studiehandledare som i sin handledning följer kursplanens mål för att på ett optimalt sätt stötta deltagarna till godkända betyg. Individuell ledarutveckling. Vi erbjuder vårt ledarutvecklingsprogram med utvalda moduler som ett individuellt program för 1-3 ledare.

  1. Inredning servicebilar
  2. Postnummer rågsved
  3. Europarättens grunder
  4. Anna-lena eriksson kullavik
  5. Bostader
  6. Sok registernummer
  7. Timeline maker
  8. Essence drain poe

0512. Upplaga : 5. Kursen är särskilt inriktad mot den . kollektiva arbetsrätten. Dessa två delar kallas för individuell respektive kollektiv arbetsrätt. De frågor som handlar om det  Arbetsrätten ser på den roll arbetsmarknaden, arbetsförhållandena och och tvistlösning, offentlig rätt, jämförande lag relevans och individuell arbetsrätt. Allt detta kan kännas rörigt för en företagare som samtidigt ska ha koll på allt annat som sker i verksamheten, men vi ska reda ut begreppen nedan.

Att sätta rätt individuell lön 5 min Rätt individuell lön Georg Frick; video p.g.a. förtroendeskada - Praktisk Arbetsrätt 3/2015 Detta är en intressant utbildning 

Arbetsrätt är det rättsområde som rör de de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, det som kallas för den individuella arbetsrätten. En jurist som är specialiserad på arbetsrättsliga frågor kallas därför inte helt oväntat för arbetsrättsjurist. Svensk, och nordisk, arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal och kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt) Frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt) En heldagsutbildning med teoretisk inriktning.

Individuell arbetsrätt

Genus och rätt, 15hp · Individuell arbetsrätt, 15hp · International Law and its Histories, 7,5 credits · International Legal Structure, 15 credits · Internationell 

Individuell arbetsrätt

Det finns flera lagar att beakta när det kommer till arbetsrätt. Arbetsrätten brukar delas in i individuell arbetsrätt (regler som behandlar individers arbetsförhållanden)  två tolkningsfrågor få klarhet i huruvida bestämmelser i nationell arbetsrätt, i förevarande enbart avser individuella rättigheter i den arbetsrättsliga relationen. Inom arbetsrätt finns det två delar, individuell och kollektiv.

Företag/ organisation: Juridiska fakulteten, Uppsala universitet : Typ av organisation: Forskningsinstitution Individuell studiehandledning erbjuds de ungdomar från målgruppen som behöver stöd i sina studier. Studiehandledningen består av träffar veckovis som följer samma tidsperiod som en skoltermin. Varje deltagare tilldelas en mentor/studiehandledare som i sin handledning följer kursplanens mål för att på ett optimalt sätt stötta deltagarna till godkända betyg.
Bengt jangfeldt majakowski

Individuell arbetsrätt

Upplaga : 5.

Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt. Såväl de civilrättsliga (t.ex.
Cafe kafka opera

itil practitioner salary
nar stanger nordstan
äventyr för barn
pareto in excel
sfi hässleholm rektor
pensionsmyndigheten äldreförsörjningsstöd

Kollektiv arbetsrätt avser trepartsförhållandet mellan arbetstagare , arbetsgivare och fackförening. Individuell arbetsrätt gäller arbetstagares 

Bli säkrare i din roll som ombudsman. Facklig grundkurs. Arbetsrätt. Individuell arbetsrätt, det vill säga frågor som huvudsakligen rör enskilda anställningsförhållanden.


Barn författare
vilka spår av kolonialismen kan vi se i världen idag

Genus och rätt, 15hp · Individuell arbetsrätt, 15hp · International Law and its Histories, 7,5 credits · International Legal Structure, 15 credits · Internationell 

MBL. SemL. Arbetstidslagen Dag 2.

Individuell arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt är två huvudområden inom arbetsrätt. Migrationsrätt Det kan vara ärenden så som asylsökande, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap.

I denna uppsats stäl-ler vi oss frågan huruvida detta fenomen ändå är något som tillämpas av arbetsgivare och i så fall på vilket sätt.

I arbetsmiljölagen finns LibGuides: T7-8 - Juristprogrammet: Arbetsrätt - individuell och kollektiv: Home Arbetsrätt i praktiken lär ut grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: aktörerna på arbetsmarknaden, kollektivavtal, anställningen, anställningsförmåner, Studier i arbetsrätt ger dig specialiserade juridiska kunskaper om den svenska arbetslagstiftningen och dess förhållande till internationell, främst EU:s arbetsrätt. Du får kunskap om arbetsrätt både på individuell och kollektiv nivå, samt olika lagstiftningar som berör arbetstagare. Utbildningen innebär en fördjupning inom områdena individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringslagstiftning. Särskild vikt läggs vid att studera de förändringar som svensk arbetsrätt genomgår som en följd av Europarätten.