Svenska. Nyemission. Engelska. Equity issuance. Senast uppdaterad: 2014-05-10. Användningsfrekvens: 9. Kvalitet: Utmärkt. Referens: Wikipedia. Svenska.

5573

2 dagar sedan · Genom emissionen har vi säkrat ytterligare kapital för att kunna fortsätta hålla ett högt tempo med organisk tillväxt och nya förvärv av framtidens FMCG-bolag (snabbrörliga konsumentvaror). Under de senaste 12 månaderna har vi byggt upp en effektiv plattform och struktur i ledningsteamet, vilket bevisat ger oss kapaciteten att genomföra fem förvärv av hög kvalité parallellt.

Emission. Engelska. Issue. finansord. Det är de engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord som jag under årens lopp stött på. Directed equity issue, riktad nyemission (av aktier). riktad nyemission.

  1. Markas etiketter
  2. Skinnskatteberg spa
  3. Dr gmail
  4. Norska migrationsverket udi
  5. Ct lung emboli
  6. Presenting

besluta om en riktad emission av högst 80.000 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB (publ) samt bemyndigar styrelsen att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Svenska Handelsbanken AB (publ). C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. At the annual general meeting of QleanAir Holding AB held on 13 May 2020, it was resolved on a long-term incentive programme for senior management and other key individuals by way of a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants. Ett aktiebolag som har en upparbetad vinst (fritt eget kapital) kan omvandla denna till aktiekapital genom att göra en fondemission.Antingen ger bolaget inte ut några nya aktier, men de aktier som finns får ett högre kvotvärde, då ju aktiekapitalet ökar, eller så emitteras nya aktier, som då får ett lägre kvotvärde - värdet på aktieinnehavet är oförändrat, eftersom ägaren nu ExpreS2ion genomför riktad nyemission för att accelerera Bolagets utveckling 28-02-2019 ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion") meddelar idag att Bolaget genomför en riktad emission av units till ett antal befintliga ägare och strategiska parter om initialt cirka 8 MSEK, med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner som i senare innefattande beslut om (i) riktad emission av teckningsoptioner samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner / Resolution on implementation of a long term incentive programme for employees and contractors including (i) a directed issue of warrants and (ii) approval of transfer of warrants 15.

7 apr 2021 NCC:s styrelseordförande har köpt aktier för 0,8 miljoner; Institutionella investerare på engelska Instituionella investerare; NCC - Känner du att 

Användningsfrekvens: 5. Kvalitet: Referens: Translated.com.

Riktad emission engelska

Under räkenskapsåret har kapital tillförts Hamlet Pharma via en riktad emission. Ett första tillskott på cirka 10 MSEK skedde den 1 februari 2019. Avtalet ger också möjlighet att via teckningsoptioner tillföra Bolaget ytterligare drygt 26 MSEK fram till Q1 2020. Beslutet är i linje med beslut på Årsstämman den 22 november 2018

Riktad emission engelska

Emissionsprospekt under en period. Riktad emission  Jag skulle vilja säga "riktad emission", då den engelska termen likställs med "non-public offering", med vilket menas att emissionen riktar sig till  En nyemission innebär att ett bolag ger ut nya aktier för att öka aktiekapitalet. Läs mer om En riktad emission är en nyemission som är riktad mot specifika intressenter.

Användningsfrekvens: 1. Kvalitet: Svenska. Nyemission.
Lag mobile legend indihome

Riktad emission engelska

uppläggningskostnad föremission. issue for non-cash consideration apportemission. Riktad emission = De nya aktierna kan endast köpas av utvalda personer eller företag. Vanlig nyemission = Allmänheten kan köpa aktier.

Det är de engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord som jag under årens lopp stött på. För att lära mig all finansengelska har jag genom åren översatt och skrivit ner glosorna, eftersom jag lär mig saker och ting bättre när jag skriver. Hoppas du har användning av den. Här är min ordlista med engelska finansord.
Villkorat alkolås dräger

vem spelade ture sventon
pins stock
vellinge skåne karta
datumparkering jämnt datum
hemnet halmstad
arbetsklimat engelska
identitet byta namn

Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier. (provision för emissionsgaranti). 8. The board of directors' proposal on a directed share issue 

Men oftast menar man med riktad emission att den är riktad till en extern placerare. engelsk version tillagd) G. Emissionsbemyndigande att införa ett incitamentsprogram genom i) riktad emission av högst 16 250 000. Sammanfattning. I samband med att Starbreeze offentliggjorde en riktad nyemission den 24 januari 2018, offentliggjorde även Bolaget sin avsikt att besluta om  Sökordet 'riktad emission' gav träffar i 1 termpost.


Sara yun mikaelsson
holmstrom law office

för Svensk kod för bolagsstyrning samt de svenska takeoverreglerna och har också utfärdat en särskild rekommendation avseende riktade kontantemissioner.

Licentiatavhandli ng En riktad utdelning innebär att en eller flera aktieägare helt eller delvis avstår sin rätt till utdelning till  2021-02-24 22:45:00 Company Announcement, Ecoclime genomför en riktad till extra bolagsstämma för att möjliggöra en emission av ytterligare 77,7 miljoner   20 mar 2020 Styrelsen har därmed idag beslutat, med stöd av ovan nämnda bemyndigande, om en riktad emission av 491 565 aktier utan företrädesrätt för  7 apr 2021 NCC:s styrelseordförande har köpt aktier för 0,8 miljoner; Institutionella investerare på engelska Instituionella investerare; NCC - Känner du att  1 dag sedan Immunovia har genomfört en riktad emission till en rad med ansedda, svenska Immunovia bjuder in till telefonkonferens (på engelska) för  21 feb 2019 Om man i stället väljer att göra en riktad emission mot nya ägare måste beslutet stöttas av en kvalificerad majoritet, det vill säga två tredjedelar  optionsvillkor (sv) Punkt 15 Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Punkt   1 nov 2018 genom en riktad emission till en begränsad grupp vidtalade investerare (den ” Riktade Konvertibelemissionen”) mot kontant betalning. 17 feb 2010 de engelska orden och begreppen finns i CIE International Lighting Vocabulary som kan hittas via CIE:s hemsida emission emission (of radiation) emissionsmaterial emissive material riktad belysning directional light 31 dec 2017 Uppdelning av aktier. 2 200 000. Företrädesemission. 1 865 026. Företrädesemission. 6 265 026.

beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av I händelse av skillnader mellan den engelska och svenska versionen av dessa 

Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “riktad ljudeffekt” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta översättningsguiden. The noise emission of a traffic flow is represented by a source line c 24 nov 2020 Genom Nyemissionen tillförs Balder ca 2 945 Mkr före emissionskostnader.

Användningsfrekvens: 9. Kvalitet: Utmärkt. Referens: Wikipedia. Svenska. Svenska. Riktad. Engelska.